Toelatingseisen voor een deelnemer

 

Toelatingseisen voor een deelnemer

Mocht u nu graag willen uitzoeken of uw vereniging/ stichting in aanmerking komt voor de aankomende gemeenschapsveiling? Dit zijn de toelatingseisen:

Is uw vereniging/ stichting:

  • Ongeacht gezindte, op enigerlei wijze betrokken zijn bij de gemeenschap in de dorpskernen Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek.
  • Waarvan het ledenbestand en/of samenstelling ervan bestaat uit minimaal 15 leden, woonachtig in de dorpskernen Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek.
  • Activiteiten ondernemen en uitvoeren zonder enige vorm van winstbejag.
  • Waarvan de uit te voeren werkzaamheden en/of activiteiten geen commercieel karakter dragen.
  • Financieel beheerd worden op een wijze, welke naar het oordeel van het bestuur van de Stichting Gemeenschapsveiling Venhuizen waarborgen, biedt voor een verantwoorde gang van zaken.
  • Tenminste twee jaar onafgebroken bestaan.
  • Lid zijn van de Kamer van Koophandel.
  • Tenzij, door middel van overleg, het bestuur anders beslist.

Daarnaast wordt er ook van de vereniging/stichting medewerking aan de veiling verwacht:

  • Verenigingen van 15 tot 30 leden lopen 3 wijken, daarboven worden 5 of maximaal 6 wijken gelopen. Stichtingen zonder leden lopen minimaal 3 wijken. Een wijk is ongeveer 40 huizen.
  • Voor elke wijk verdient de vereniging/stichting €100,-.
  • Een wijk lopen houdt in: half december een huis-aan-huis brief bezorgen, in de toebedeelde wijk. Na de kerst en in de eerste week van het nieuwe jaar langs de deuren in de toebedeelde wijk om te vragen of men iets wil schenken aan de gemeenschapsveiling. Eind februari is er een inname dag voor de kavels/schenkingen. Dan krijgt men de catalogussen mee die meteen weer huis-aan-huis bezorgd moeten worden.
  • De vereniging/stichting mag zelf 5 kavels aanbieden waarvan de opbrengst volledig voor de vereniging is.

Verdeling van de opbrengsten van de veilingen

De verdeling gaat als volgt:

  • Aan de Stichting Gemeenschapsveiling wordt het werkkapitaal aangevuld tot een vast bedrag van €10.000,-
  • Alle deelnemende verenigingen/ stichtingen krijgen een buis op de veiling.
  • Na aankoop van een kavel krijg de koper bij een bedrag tot € 50,00 één munt.
  • De koper deponeert de munt in de buis van de vereniging/ stichting die het gegund word.
  • Het overige bedrag wordt in procenten naar het aantal ingebrachte munten per vereniging/ stichting verdeeld.

Voor beide veilingdagen is er een vrijwilligers groep. Deze worden gecoördineerd door het bestuur. Het bestuur bestaat uit:

  Voorzitter: Arjan Boon

  Secretaris: Frida Reus- Karel

  Penningmeester: Annelon Schermer

Voor al het nieuws rondom de gemeenschapsveiling Venhuizen verwijzen wij u door naar de andere pagina's van deze website, Facebookpagina en de dorpsbladen.

Facebook nieuws

Onze verenigingen

Hieronder ziet u de verschillende verenigingen die aan ons geliëerd zijn.