Toelatingseisen voor uw vereniging

 

Toelatingseisen voor uw vereniging

Mocht u nu graag willen uitzoeken of uw vereniging/ stichting in aanmerking komt voor de aankomende gemeenschapsveiling? Dit zijn de toelatingseisen:

Is uw verenigingen/ stichtingen:

  • Die, ongeacht gezindte, op enigerlei wijze betrokken zijn bij de gemeenschap in de dorpskernen Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek.
  • Waarvan het ledenbestand en/of samenstelling ervan bestaat uit minimaal 15 leden, woonachtig in de dorpskernen Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek.
  • Die activiteiten ondernemen en uitvoeren zonder enige vorm van winstbejag.
  • Waarvan de uit te voeren werkzaamheden en/of activiteiten geen commercieel karakter dragen.
  • Die financieel beheerd worden op een wijze, welke naar het oordeel van het bestuur van de Stichting Gemeenschapsveiling Venhuizen waarborgen biedt voor een verantwoorde gang van zaken.
  • Die tenminste twee jaar onafgebroken bestaan.
  • Moeten lid zijn van de Kamer van Koophandel.
  • Tenzij, door middel van overleg, het bestuur anders beslist

Daarnaast wordt er ook van de vereniging medewerking aan de veiling verwacht:

  • Verenigingen van 15 tot 30 leden lopen 3 wijken, daarboven worden 5 of maximaal 6 wijken gelopen. Een wijk is ongeveer 40 huizen.
  • Voor elke wijk verdient de vereniging €100,-.
  • Een wijk lopen houdt in half december een huis-aan-huis brief bezorgen, in de toebedeelde wijk. Na de kerst en in de eerste week van het nieuwe jaar langs de deuren om huis-aan-huis te vragen of men iets wil schenken aan de gemeenschapsveiling, dit kan direct in de app genoteerd worden. Eind februari is er een inname dag voor de kavels/schenkingen. Dan krijgt men de catalogussen mee die meteen weer huis-aan-huis bezorgd kunnen worden.
  • De vereniging mag zelf 5 kavels aanbieden waarvan de opbrengst volledig voor de vereniging is.

Verdeling van de opbrengsten van de veilingen

De verdeling gaat als volgt:

  • De Lucas parochie krijgt als eerste een vast bedrag (€10.000,-) voordat de verdeling plaatsvindt.
   • Dit is afgesproken vanwege het inleveren van de parochieveiling voor de gemeenschapsveiling.
  • Aan de Stichting Gemeenschapsveiling wordt het werkkapitaal aangevuld tot een vast bedrag van €10.000,-
  • Alle deelnemende verenigingen/ stichting krijgen een buis op de veiling.
  • Na aankoop van een kavel krijg de koper bij een bedrag tot € 50,00 één munt.
  • De koper deponeert de munt in de buis van de vereniging/ stichting die het gegund word.
  • Het overige bedrag wordt in procenten naar het aantal ingebrachte munten per vereniging/ stichting verdeeld.

Voor beide veilingdagen is er een vrijwilligers groep. Deze worden gecoördineerd door het bestuur. Het bestuur bestaat uit:

  Voorzitter: Arjan Boon

  Secretaris: Frida Reus- Karel

  Penningmeester: Annelon Schermer

Voor al het nieuws rondom de gemeenschapsveiling Venhuizen verwijzen wij u door naar de andere pagina's van deze website, Facebookpagina en de dorpsbladen.

Facebook nieuws

Onze verenigingen

Hieronder ziet u de verschillende verenigingen die aan ons geliëerd zijn.