Voorwaarde voor deelname

 

Stichting Gemeenschapsveiling Venhuizen organiseert elk jaar week aan week gemeenschapsveilingen te weten in Wijdenes en Venhuizen.

Voorwaarde voor deelname:

De deelnemers;

 • Die, op enigerlei wijze betrokken zijn bij de gemeenschap in de dorpskernen Venhuizen, Hem, Wijdenes of Oosterleek.
 • Waarvan het ledenbestand en/of samenstelling ervan minimaal uit 15 leden bestaat, woonachting in de dorpskernen Venhuizen, Hem, Wijdenes of Oosterleek.
 • Die activiteiten ondernemen en uitvoeren zonder enige vorm van winstbejag.
 • Waarvan de uit te voeren werkzaamheden en/of activiteiten geen commercieel karakter dragen.
 • Die financieel beheert worden op een wijze, welke naar het oordeel van het bestuur van de Stichting Gemeenschapsveiling Venhuizen, waarborging biedt voor een verantwoorde gang van zaken.
 • Die tenminste twee jaar onafgebroken bestaan tenzij het gemeenschapsveilingbestuur anders beslist.
 • Moeten lid zijn van de Kamer van Koophandel.
 • Als niet volledig kan worden voldaan aan de eisen, dan zal het gemeenschapsveilingbestuur hierover beslissen.

Werkwijze:

De deelnemers;

 • Schrijven zich in voor deelname. Inschrijfformulier kan via de mail: gvvenhuizen@gmail.com of via het contactformulier op deze website worden aangevraagd.
 • Helpen door o.a. het lopen van wijken en het ophalen van ingebrachte kavels.
 • Zijn aanwezig op informatieavonden georganiseerd door Stichting Gemeenschapsveiling Venhuizen.
 • Mogen totaal 5 originele kavels aan bieden waar zij de volledige opbrengst van krijgen.
 • Stimuleren hun leden om op de veiling te komen om zoveel mogelijk munten te verzamelen voor hun vereniging, stichtingen of kerk.

Verdeling van de opbrengst:

 • Aan de Stichting Gemeenschapsveiling Venhuizen wordt het werkkapitaal aangevuld tot € 10.000,-.
 • Alle deelnemers krijgen een buis op de veilingen.
 • Na aankoop van een kavel krijgt elke koper bij een bedrag tot € 50,- één munt, tot elke € 50,- hoger komt daar één munt bij.
 • De koper deponeert de munt in de buis van de deelnemer die het gegund word.
 • Het overige bedrag wordt in procenten naar het aantal ingebrachte munten per deelnemers verdeeld.

Voor beide veilingdagen is er een vrijwilligers groep. Deze worden gecoördineerd door het bestuur. Het bestuur bestaat uit:

  Voorzitter: Arjan Boon

  Secretaris: Frida Reus- Karel

  Penningmeester: Annelon Schermer

Voor al het nieuws rondom de gemeenschapsveiling Venhuizen verwijzen wij u door naar de andere pagina's van deze website, Facebookpagina en de dorpsbladen.

Facebook nieuws

Onze verenigingen

Hieronder ziet u de verschillende verenigingen die aan ons geliëerd zijn.